arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk

What’s new? Nieuwe ontwikkelingen op de geheugenpoli

Dinsdag 10 november 2020 vanuit huis!

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk Congres

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels meer dan 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Het NGN congres 2020 heeft als thema: “What’s new? Nieuwe ontwikkelingen op de geheugenpoli” We richten onze aandacht dit jaar onder andere op (nieuwe) medicatie en diagnostische tools. Een nieuwe richtlijn voor cognitie-diagnostiek wordt gepresenteerd, er is aandacht voor de geheugenpoli in coronatijd en natuurlijk ontbreekt casuïstiek ook ditmaal niet. De criteria waaraan een geheugenpoli moet voldoen werden op basis van uw input in kaart gebracht en zullen worden teruggekoppeld. En dan willen we het ook graag nog hebben over leefstijlaanpassing in het kader van dementie. We zien met elkaar uit naar een inspirerende bijeenkomst via de livestream.

Het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk is een door de NGN georganiseerd jaarlijks terugkerend congres.

Sponsoren