arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk

Dinsdag 10 november 2020, Jaarbeurs, Utrecht

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk Congres

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels meer dan 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk is een door de NGN georganiseerd jaarlijks terugkerend congres.

Terugblik NGN-congres  2019

Op dinsdag 12 november vond het NGN-congres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema was ‘De geheugenpoli vanuit het perspectief van…’. De congrescommissie en het NGN-bestuur kijken terug op een zeer geslaagde dag.

We hoorden zeer uiteenlopende verhalen van sprekers. Van een mevrouw met dementie die deelneemt aan een klinische trial, de bedrijfsleider van een supermarkt in Doorn, tot aan een hoogleraar en een klinisch geriater. Deze sprekers op het NGN-congres vertellen in een korte video de kernboodschap van hun presentatie.

Bekijk de playlist van de 9 ‘Meet the expert’-video’s; opgenomen tijdens het congres.