arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk

De geheugenpoli in perspectief

Dinsdag 12 november 2019, Jaarbeurs, Utrecht

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk Congres 2019
De Geheugenpoli vanuit het perspectief van….

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels meer dan 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Met dit jaar als thema: “De geheugenpoli vanuit het perspectief van….” waarbij diverse professionals vanuit het eigen vakgebied hun kijk geven op de gang van zaken op en rond de geheugenpoli. Daarnaast richten we onze aandacht op hallucinaties en polyfarmacie, zijn er weer volop thematafels tijdens de lunch, en gaan we in discussie over de overeenkomsten en verschillen op de geheugenpoliklinieken. Op welke geheugenpolikliniek kan een bepaalde patiënt het beste terecht? En hoe kunnen we dit inzichtelijk maken voor zowel verwijzer als patiënt?

Wij wensen u een inspirerende dag toe!