arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Presenteer uw poster tijdens de Geheugenpolidag!

Dien ook een posterabstract in – deadline 12 september

Van harte willen we u hierbij uitnodigen om middels een posterpresentatie uw onderzoek te presenteren op het 8e NGN congres op 7 november 2023 dat als thema heeft: Een toekomstbestendige geheugenpli – Zorg voor de patiënt en voor elkaar

Het gaat hierbij om onderzoek dat relevant is voor de (klinische) praktijk. Wij zijn op zoek naar – alle typen – onderzoek dat betrekking heeft op diagnostiek, behandeling, nazorg of ketenzorg. Wij hopen elkaar op deze manier te inspireren en motiveren om te blijven innoveren op de geheugenpoli’s!

Het abstract mag maximaal 400 woorden bevatten en dient uiterlijk 12 september 2023 ingediend te zijn volgens het volgende format:
Introductie – Methoden – Resultaten – Conclusie. Indien uw abstract geselecteerd is wordt u voor 2 oktober geïnformeerd.