arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Presenteer uw poster tijdens de Geheugenpolidag!

Dien ook een posterabstract in – deadline 26 september 2021

Van harte willen we u uitnodigen om een poster te presenteren op het 6e NGN congres op 2 november 2021. Het gaat hierbij om wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk, en wat mogelijk aansluit op het thema De Geheugenpoli: Maatwerk! Wij zijn op zoek naar zowel kleine als grotere studies – verricht door alle op de geheugenpoli werkzame disciplines, evidence- dan wel practice-based – die betrekking hebben op diagnostiek, behandeling, nazorg of ketenzorg. Wij hopen elkaar op deze manier te inspireren en motiveren om te blijven innoveren op de geheugenpoli’s!

Het abstract mag maximaal 400 woorden bevatten en dient uiterlijk 26 september ingediend te zijn, volgens het volgende format: Introductie – Methoden – Resultaten – Conclusie

Criteria 
1.    Het abstract betreft een wetenschappelijke studie (kwantitatief, kwalitatief, cohort studie, case studie)
2.    Het abstract is relevant voor bezoekers van het NGN congres (klinische praktijk-geheugenpoli)
3.    Het abstract omvat een inleiding, een gedegen omschrijving van methoden en bijpassende resultaten (of verwachte resultaten)

Dien hier uw posterabstract in!