Abstract inzending

Ben je betrokken bij een project, wetenschappelijk onderzoek of andere interessante ontwikkeling met betrekking tot de geheugenpoli? Dan nodigen wij je van harte uit om je opgedane kennis en kunde in de vorm van een posterpresentatie te delen in de pauzes tijdens de Geheugenpolidag. Dien uiterlijk zondag 22 september 2024, 23.59 uur jouw abstract (posterpresentatie) in en ding mee voor de beste posterprijs.

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen de geheugenpoli, waarbij jij betrokken bent (geweest).

Voorwaarden

 • Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd
 • Je hebt tot zondag 22 september 2024, 23.59 uur om een abstract in te dienen
 • Inzenders horen voor 2 oktober of ze geselecteerd zijn voor poster presentatie
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 400 woorden
 • Je bent in de gelegenheid de abstract in postervorm presenteren tijdens de geheugenpolidag op dinsdag 5 november.
 • Een geaccepteerd abstract geeft geen recht op gratis toegang

Inhoud abstract

Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 400 woorden:

 • Onderwerp/aanleiding
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt?
 • Methode
  Wat is het plan van aanpak? (i.p.v. Hoe ben je aan de slag gegaan?) Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 • Resultaten
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen.
 • Conclusie
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van de geheugenpolidag aan de hand van vaststaande criteria. Ze kijken met name naar de relevantie van het onderwerp, de samenhang van de abstract en de bijdrage van het project, onderzoek of ontwikkeling aan de geheugenpoli.

De bevindingen worden rond 2 oktober teruggekoppeld door de congrescommissie.