arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor de Geheugenpolidag 2019 is door onderstaande verenigingen accreditatie toegekend; voor de geheugenpolidag 2020 wordt bij dezelfde verenigingen accreditatie aangevraagd. Toegekende punten gelden voor zowel fysiek als online aanwezige deelnemers.

– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Geriatrie-Gerontologie met 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Neuro met 5 punten
– Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 4 punten
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 4 punten
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 4 punten
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) met 5 punten
– Accreditatiebureau FGzPt / NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen met 6 punten