arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
– AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
– Accreditatiebureau – FGzPt
– Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)