arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd / punten zijn toegekend door :

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Geriatrie-Gerontologie – 5 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Neuro – 5 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Dementieverpleegkunde – 5 punten
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – 4 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – 4 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 5 punten
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) – 5 punten
  • Accreditatiebureau FGzPt / NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen – 3 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – 5 punten