arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing
Geriatrie-Gerontologie
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Neuro
– Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
– Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde
en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
– Accreditatiebureau FGzPt / NVGzP Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)