arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie toegekend door:
– Accreditatiebureau – FGzPt – 6 punten
– AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) – 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Dementieverpleegkunde – 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Geriatrie-Gerontologie – 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Neuro – 5 punten
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 5 punten
– Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – 5 punten
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – 5 punten
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – 5 punten