arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Geriatrie-Gerontologie met 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Neuro met 5 punten
– Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 4 punten
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 4 punten
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 4 punten
– Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) met 5 punten

Accreditatie is aangevraagd bij:
– Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
– Accreditatiebureau FGzPt / NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen