arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie
Hogeschool Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
T +31 (0)30 292 7700

NGN
Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
ngn@vilans.nl

Congrescommissie
Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC
Jan Driesen, neuroloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam
Hester van der Kroon, klinisch geriater, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp / Haarlem
Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek, Vilans Utrecht
Vera van Stek-Smits, neuropsycholoog, Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn/Leiden
Marcel Weterman, verpleegkundig specialist geriatrie, UMCU, Utrecht