arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Congreslocatie
Jaarbeurs, Julianagebied
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Welkom bij het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk
Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels tegen de 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

NGN
Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
ngn@vilans.nl