arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Congreslocatie
Jaarbeurs, Julianagebied
Jaarbeursplein 6A
3521 AL Utrecht

Welkom bij het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk
Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels tegen de 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Dit jaar is het congresthema “De Geheugenpoli van de toekomst: Betekenisvolle innovaties
De voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van neuro-imaging technieken; wat zal hun betekenis en toegevoegde waarde kunnen zijn in de dagelijkse klinische praktijk op onze geheugenpoli’s? Opnieuw is er aandacht voor het heikele onderwerp ‘dementie en rijvaardigheid’. We kennen allemaal de haken en ogen die er zijn bij de beoordeling van de rijvaardigheid, kan een rij-simulator hierin wellicht een goede rol vervullen? Diverse ontwikkelingen op het gebied van zorgpaden en 1½ lijn diagnostiek komen aan bod. Eens te meer blijkt het belang van maatwerk, eerder al aan de orde op het vorige NGN congres, in zowel de diagnostiek van dementie als in de nazorg. Inmiddels zijn er ook verschillende initiatieven ter ondersteuning van – vaak overbelaste – mantelzorgers. En heeft u weleens nagedacht over de intimiteit binnen de relatie als een van de partners dementie heeft?

Wij begroeten u graag op 1 november!

Congrescommissie
Cynthia Hofman, senior onderzoeker, Vilans, Utrecht
Tanja-Anne Hoogendoorn-Stroband, neuroloog, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
Janne Papma, neurowetenschapper, Alzheimercentrum Erasmus MC, Rotterdam
Judith van Schaik, verpleegkundig specialist GGZ, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
Vera van Stek-Smits, neuropsycholoog, Basalt Revalidatie HMC, Den Haag en Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Astrid van Strien, klinisch geriater en farmacoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

NGN
Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
ngn@vilans.nl