Algemene informatie

Welkom bij het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk
Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels tegen de 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg.

Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Datum
Dinsdag 5 november 2024 in de Jaarbeurs, Julianagebied te Utrecht.

Doelgroep
Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
 • Accreditatiebureau – FGzPt
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Congrescommissie

De congrescommissie bestaat uit:

 • Astrid van Strien, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
 • Gerwin Roks, neuroloog, Elisabeth – TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 • Inez Ramakers, GZ-psycholoog (i.o.t. Klinsch Neuropsycholoog), Alzheimer Centrum, Limburg, Maastricht
 • Vincent Vanneste, Specialist Ouderengeneeskunde, Groenhuysen en Bravis ziekenhuis, Roosendaal
 • Janne Papma. hoofd Alzheimer Centrum, Erasmus MC,  Rotterdam
 • Judith van Schaik, verpleegkundig specialist GGZ , St. Antonius Ziekenhuis, Hogeschool docent MANP HU, Utrecht
 • Cynthia Hofman, senior medewerker onderzoek & validatie, Vilans, Utrecht