arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Congreslocatie
Jaarbeurs, Julianagebied
Jaarbeursplein 6A
3521 AL Utrecht

Welkom bij het congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk
Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) werd in 2015 opgezet naar aanleiding van de groeiende behoefte vanuit de – inmiddels tegen de 100 – geheugenpoliklinieken in ons land te streven naar een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg. Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek en biedt professionals de gelegenheid praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten uit te wisselen, kennis te delen en bij te dragen aan scholing.

Dit jaar is het congresthema: “De Geheugenpoli: Maatwerk!” 
Persoonsgerichte zorg en echt maatwerk, daar willen geheugenpoli’s zich sterk voor maken. Prominente onderwerpen op 2 november a.s. zijn de jonge mensen met dementie, de cross-culturele diagnostiek op de migrantenpoli en de ontwikkelingen in de post-diagnostische zorg. Het dementievriendelijke ziekenhuis komt aan bod, de initiatieven in de regionale netwerkzorg en ook ergotherapie aan huis voor ouderen met dementie. In de interactieve workshops zoals gebruikelijk veel aandacht voor interessante casuïstiek en wat betreft de plenaire sessies verwachten we een prikkelende discussie over de psychiatrische problemen bij dementie en hoe deze te behandelen. Ons ‘Broodje Netwerk’ zal evenmin ontbreken, tijdens de lunch is er bij diverse thematafels ruimte om met collega’s te sparren over door uzelf aangedragen onderwerpen.

Wij wensen u een inspirerende dag toe!

Congrescommissie
Jan Driesen, neuroloog, Schiedam
Cynthia Hofman, senior onderzoeker, Vilans Utrecht
Janne Papma, neurowetenschapper, Alzheimercentrum Erasmus MC Rotterdam
Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist neurologie, LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
Vera van Stek-Smits, neuropsycholoog, Basalt Revalidatie HMC Den Haag
Kerst de Vries, klinisch geriater, OLVG Amsterdam

NGN
Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
ngn@vilans.nl