arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

dinsdag 13 nov

09:15 - 09:40 Ontvangst

09:40

Opening

Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

09:45

In gesprek met de patiënt I

Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC en de heer De Bie, Alzheimerpatiënt

10:00

Advance Care Planning bij dementie

Jenny van der Steen, onderzoeker-epidemioloog, LUMC Leiden

10:35

Gedragsstoornissen bij dementie: non-farmacologische benadering

Maritza Allewijn, GZ-psycholoog, De Rijnhoven Utrecht

11:10 - 11:45 Pauze

Parallelronde 1

11:45

1.1 Euthanasie bij dementie

Marjan Tenk, huisarts, Huisartsenpraktijk Weeshuisplein, Vlaardingen

11:45

1.2 Kennisnetwerk Jong Dementie

Freek Gillisen, verpleegkundig consulent dementie, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

11:45

1.3 Casuïstiek: heriditaire cerebrale leukodystrofie - genetische diagnostiek

Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

12:30 - 14:00 Lunchpauze met:

Posterpresentaties en ‘Broodje Netwerk’: gelegenheid aan te schuiven bij thematafels

Plenaire discussie

14:00

MCI richtlijn 2018

Dineke Koek, klinisch geriater, UMC Utrecht en Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboud UMC Nijmegen

15:15 - 15:30 Pauze

Parallelronde 2

15:30

2.1 Na de diagnose…..

Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist neurologie, LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer, Heleen van Dongen, programmamanager Ontmoetingscentrum en Riet Middelhoek, ketenregisseur Dementie-manager casemanagers

15:30

2.2 Casuïstiek: auto-immuun encefalitis

Maarten Titulaer, neuroloog, Erasmus MC Rotterdam

15:30

2.3 Diagnose aan de keukentafel, werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde

Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

16:15

In gesprek met de patiënt II - Communicatie in de spreekkamer

Leonie Visser, medisch psycholoog-senior onderzoeker, AMC Amsterdam en Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek, Vilans Utrecht

16:45 - 17:15 Netwerkborrrel