arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

dinsdag 12 nov

09:00

Ontvangst

09:30

Opening

Plenair:

09:35

In gesprek met de patiënt

Femke Bouwman, neuroloog, Amsterdam UMC, en Niels Prins, neuroloog en directeur Brain Research Center, in gesprek met een patiënt die deelneemt aan een clinical trial

09:50

Hallucinaties

Teus van Laar, hoogleraar neurologie, klinisch farmacoloog, UMCG

10:30

Omgaan met polyfarmacie bij cognitieve problemen

Rob van Marum, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch en bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij Ouderen, Amsterdam UMC

11:10

Pauze

Parallelronde 1 De Geheugenpoli vanuit het perspectief van….

11:45

1.1 De specialist ouderengeneeskunde: Overtuigd van de eigen diagnose? Of toch….

Lieke de Vijlder, SOG, Expertisecentrum jonge mensen met dementie, Lisidunahof Leusden

11:45

1.2 De dementievriendelijke samenleving

Nico Spierenburg, bedrijfsleider Albert Heijn, Leersum

11:45

1.3 De casemanager

Mariëlle de Jonge, casemanager Dementie, Netwerk Dementie Drenthe en Karin Duiven, casemanager Dementie

12:30

Lunchpauze met: Broodje Netwerk gelegenheid aan te schuiven bij Thematafels

Posterpresentaties, en tijd om te netwerken!

De Geheugenpoli vanuit het perspectief van…

De eindgebruikers; verwijzer en patiënt

14:00

Uitreiking posterprijs

14:10

Korte presentatie Inventarisatie diverse werkwijzen Geheugenpoli’s

Chantal Zuizewind, onderzoeker Vilans

Discussie

in kleinere groepen over overeenkomsten en verschillen tussen Geheugenpoli’s, de relevantie hiervan wat betreft keuzemogelijkheden voor verwijzing, en hoe dit inzichtelijk te maken

15:00

Pauze

Parallelronde 2 De Geheugenpoli vanuit het perspectief van…

15:15

2.1 De bedrijfsarts: Dementie binnen de bedrijfsartsenpraktijk, een uitdaging voor de toekomst?

Peter Geelen, bedrijfsarts i.o., ArboUnie

15:15

2.2 De neuropatholoog

Baayla Boon, promovenda Neuropathologie, Amsterdam UMC

15:15

2.3 De specialist ouderengeneeskunde: Overtuigd van de eigen diagnose? Of toch….

Lieke de Vijlder, SOG, Expertisecentrum jonge mensen met dementie, Lisidunahof Leusden

Plenair:

16:00

Introductie geheugenpoli ‘app’: Siilo

Femke Bouwman, neuroloog, Amsterdam UMC

16:15

Netwerkborrel